Loading...

Board of TrusteesDr. Rajiv B. Ahuja

Chairman

Dr. Mukund R. Thatte

Executive Trustee

Dr. Ramesh Sharma

Member Trustee

Dr. Prabha Yadav

Member TrusteeExecutive CommitteeDr. Hari Venkatramani

President

Dr. Subodh Kumar Singh

President-Elect

Dr. Nitin J. Mokal

Immediate Past President

Dr. Vijay Kumar

Hon. SecretaryDr. Sameek Bhattacharya

Hon. Treasurer

Dr. Dinesh Kadam

Hon. EditorExecutive Committee MembersDr. Veena Singh

Dr. Aditya Aggarwal

Dr. Sujata Sarabhai

Dr. P. Umar Farooq BabaDr. Vinay K. Shankhdhar

Dr. Raja Tiwari

Dr. Sheeja Rajan T M

Dr. Palukuri LakshmiDr. Amita Hiremath

Dr. Sanjay Mahendru